Special-entreprenøren ApS
Her finder du nogle oplysninger om vort personale samt et billede.
 Palle Jørgensen

Palle har været ansat siden oktober 2002 og er i dag den,
der har titlen af adm. direktør. Titlen afholder ikke Palle fra
at tage del i gravninger på kirkegårdene.
Ud over at tage del i gravearbejdet går tiden også med kundekontakt samt planlægning af arbejdet de efterfølgende dage.

Email: palle@spec-ent.dk
 Leo Nielsen

Grundlæggeren af Special-entreprenøren ApS Leo Nielsen er
i dag trådt tilbage som direktør og har overladt sædet til
Palle Jørgensen.
Leo er en af fem "gravere", der viser sig på de kirkegårde, hvor vi kommer og servicerer graverne i forbindelse med gravkastning.

Email: leo@spec-ent.dk
 Øvrigt personale

Hans Christian er sammen med de øvrige kollegaer, Jørgen og Jimmi de tre, som vil være at møde i forbindelse med gravkastning. De tre kender fuldt ud til, hvordan man gebærder sig på en kirkegård, samt har en del gravninger med sig i "rygsækken".