Personalet

Her finder du nogle oplysninger om vort personale

Palle Jørgensen

Palle har været ansat siden oktober 2002 og er i dag den, der har titlen af adm. direktør. Titlen afholder ikke Palle fra at tage del i gravninger på kirkegårdene.

Ud over at tage del i gravearbejdet går tiden også med kundekontakt samt planlægning af arbejdet de efterfølgende dage.

Email: palle@spec-ent.dk

Øvrigt personale

Gert er sammen med de øvrige kollegaer, Jon, Jørgen Kjær og Jimmi dem, som vil være at møde i forbindelse med gravkastning. Personalet kender fuldt ud til, hvordan man gebærder sig på en kirkegård, samt har en del gravninger med sig i "rygsækken".