Profil

Oplysninger om virksomheden og dens historie

Special-entreprenøren ApS blev grundlagt i marts 1993 af Leo Nielsen, som indtil 2015 fungerede som direktør og daglig leder af virksomheden. I dag efter at have været ansat siden 2002, er det Palle Jørgensen, som er den fungerende direktør og daglige leder af virksomheden. Titlen lader Palle sig ikke begrænse sig af, da han deltager i en stor del af det daglige arbejde.

Den første af vores gravmaskiner blev leveret 9. marts 1993, hvorefter vi var klar til at kunne gå igang.

Dette skete så 10 dage senere - 19. marts 1993, hvor den første gravkastning blev udført på St. Darum kirkegård i Sydvestjylland.

Kunderne lå i starten i området Sydvestjylland, men i løbet af årene er det geografiske område kommet til at dække fra grænsen i syd til Lemvig i nord og har nu efter overtagelsen af Bent Jensens forretning udvidet området til fra øst til vest af Jylland.

Udvidelsen af kundekredsen og arbejdsbyrden har gjort, at vi ad flere gange har anskaffet flere maskiner og mandskab til at betjene dem. I dag råder vi over 5 maskiner og 5 biler.

Ud over gravkastning tager Special-entreprenøren ApS, i det omfang, der er tid dertil, del i oprykning af hække samt mindre planter, hvor dette måtte ønskes.